Vaccination

Vaccination!

ære medlem af Viborg Fjerkræklub!

 

Som bekendt er det nødvendigt, at vaccinere de høns der skal samles til markeder, hønsedage og udstillinger m.v. mod Newcastel disease.

 

Klubben har arrangeret vaccinationen af høns til den kommende udstillingssæson på følgende måde.

 

Tirsdag d. 30. august 2022 mellem kl. 17,30 og 18,30 hos Palle Juul på Marsvinslundvej 8, 8800 Viborg. Tlf.: 51512191

 Tilmelding til Hans Henrik Madsen, Tlf.: 22405716

Du kan endvidere få vaccineret tirsdag d. 30/8 i Bjerringbro kl 19.00                                     Kontakt: Tonny Nielsen tlf.: 21701321 Mail tonnynielsen0000@gmail.com

Hvad koster det?

 

Medlemspris: 30 kr. + 4 kr. pr. dyr. (Viborg Fjerkræklub)  

Det vil sige, at hvis du har 10 dyr du ønsker vaccineret bliver prisen 70 kr. (Rimeligt synes vi i bestyrelsen!)

 

OBS! Betalingen finder sted i forbindelse med vaccinationen.

Inden du møder op til vaccination skal du udfylde vedlagte vaccinationsattest med:

 

  1. dit navn og din adr. 
  1. ringnummer, årstal og ringstørrelse på de dyr du medbringer og ønsker vaccineret. Vær meget omhyggelig med at skrive de rigtige ringnumre! 

Efter at dyrene er vaccineret, skal du gemme vaccinationsattesten evt. sammen med dine ringsedler, da den skal medbringes som dokumentation for at dyrene er vaccineret ved efterfølgende udstillinger, hønsedage, markeder m.v. (Klubben opbevarer en kopi af din vaccinationsattest.)

 

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil bakke op om vaccinationen - når det nu ikke kan være anderledes;

det er forudsætningen for, at vi også i år kan få en seværdig og alsidig udstilling.

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 

Vedlagt: Vaccinationsattest

På bestyrelsens vegne

Hans Henrik Madsen

Palle Juul | Marsvinslundvej 8, 8800 Viborg  | Tlf.: +45 51512191