Opdrætterlisten er fjernet indtil videre. Persondataloven forhindre, at vi kan offentliggøre medlemmernes navne og kontakt oplysninger uden skriftlig accept!
 
Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen for at få oplysninger om opdrættere af forskellige racer.

Magnus Ladefoged